Szybki kontakt

662 144 425 email: biuro@abixedukacja.eu

Kim jest Edison?

Edison to robot edukacyjny dla dzieci, jego zadaniem jest wprowadzenie młodzieży w fascynujący świat elektroniki. Zawiera wiele ciekawych rozwiązań technologicznych, takich jak funkcja śledzenia linii, czujniki światła czy pilot zdalnego sterowania. Dzięki temu wachlarz możliwości jego wykorzystania naprawdę jest imponujący.Do czego służy?

Robot do nauki programowania w szkole lub w domu, pozwala wprowadzić najmłodszych w świat technologii i zapoznać się z otaczającą elektroniką. Jest urządzeniem edukacyjnym dla dzieci, które pomaga w zrozumieniu działania elektroniki. Sprawia, że młodzież zaczyna się samodzielnie orientować w ogólnych zasadach działania urządzeń.

Edison pomaga postawić pierwsze kroki w nauce, a następnie rozwinąć umiejętności. Dzięki wielu ciekawym możliwościom, poznawanie technologii jest dla dziecka niezwykle interesujące i zabawne.Dla kogo jest przeznaczony?

Edison doskonale sprawdzi się w szkole, jak i w domu prywatnym, w którym umożliwi dziecku samodzielną naukę. Może być idealnym prezentem na Pierwszą Komunię lub święta. Posiada trzy rodzaje edukacyjnego oprogramowania, które służą do samodzielnego programowania robota.

Dzięki nim doskonale sprawdzi się zarówno w kształceniu uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej, gdzie w sposób bardzo przyjazny będzie uczył podstaw, czy w klasach 4-8 dalej rozwijając umiejętności. Może również uczyć bardziej zaawansowanych technik w klasach 7-8, a nawet w LO.


Co posiada robot - elementy i czujniki:

Robot jest wyposażony w:

  • 2 czerwone diody LED
  • 2 diody podczerwone
  • 2 czujniki światła
  • działający w oparciu o powyższe elementy czujnik wykrywania przeszkód o regulowanej czułości
  • czujnik wykrywania czarnej linii
  • głośnik piezolelektryczny / czujnik wykrywania oklasków
  • 2 niezależne silniki elektryczne


Robot jest kompatybilny z klockami LEGO ®, doskonale współgra z serią LEGO Technics ®.


Z uwagi na wiele układów dźwiękowych w urządzeniach komputerowych/mobilnych zalecamy każdorazowo testy przed wyborem urządzenia.
INSPIRUJ projektuj przyszłość

Uczniowie mojej szkoły są otwarci na nowości i dlatego bardzo pozytywnie zareagowali na możliwość pracy dodatkowej. Z robotem pracowało kilka grup uczniów. Jedni byli zachwyceni tym, że rozumie i wykonuje polecenia, inni cieszyli się, że widzieli ruch robota. Analizując swoje działania i zastosowane komendy wyciągali właściwe wnioski, np., że przy reagowaniu robota na klaskanie chodzi o natężenie dźwięku. Ci co zaprogramowali ruch robota pilotem chodzili z nim po szkole i pokazywali swoim kolegom efekty swojej pracy. Po tych wstępnych ćwiczeniach interesowali się tym czy są inne możliwości urządzenia i jak go można jeszcze zaprogramować? Widziałam wielką radość uczniów poznających nowe urządzenie i dlatego dziękuję za wypożyczenie Edisona."
Barbara Kołcz - nauczycielka z Wasilkowa

Gwarancja - co obejmuje:

Robot Edison jest dystrybuowany na terenie Unii Europejskiej.
ABIX gwarantuje, że Produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 12 miesięcznej gwarancji dla zakupów licząc od daty otrzymania Produktu („Okres gwarancji”) Jeżeli w Okresie gwarancji Dystrybutor stwierdzi, że Produkt jest wadliwy i objęty niniejszą Gwarancją, Dystrybutor może, wyłącznie według własnego uznania:
*) bezpłatnie usunąć wadę
*) wymienić reklamowany Produkt na nowy, o ile jest on wciąż produkowany lub wymienić Produkt na nowy o tej samej lub wyższej wartości
*) zamienić Produkt na produkt odnowiony, pod warunkiem, że produkt odnowiony odpowiada oryginalnej specyfikacji Produktu


Niniejsza Gwarancja nie obejmuje elementów mechanicznych robota (w tym silników) oraz strat lub uszkodzeń Produktu na skutek:
*) wypadku, nadużyć, nieprawidłowego wykorzystania lub modyfikacji;
*) nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub podłączenia do źródła prądu o nieodpowiednim napięciu; zgubienia oryginalnych części Produktu;
*) normalnego zużycia (w szczególności uszkodzeń przez użytkownika elementów mechanicznych robota)
*) szkodliwego oprogramowania lub innych działań pozostających poza zakresem kontroli ze strony Dystrybutora lub Producenta
Niniejsza Gwarancja nie obejmuje współpracy robota z jakimkolwiek urządzeniem komputerowym/mobilnym w zakresie:
*) programowania robota za pomocą urządzenia zewnętrznego;
*) komunikacji danych audio
*) komunikacji danych za pomocą złącza IrDA (podczerwień)
Gwarancja jest niezbywalna, ograniczona do pierwszego kupującego i ograniczona do państwa, w którym dokonano zakupu Produktów.
ABIX w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez klienta szkody celowe, przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Tego rodzaju szkody mogą obejmować: utratę zysków, oszczędności lub przychodów, niemożność użytkowania produktu lub powiązanych z nim akcesoriów, niemożność użytkowania sprzętu lub oprogramowania, koszty urządzenia zastępczego, roszczenia osób trzecich, szkody majątkowe i/lub utratę wartości przedsiębiorstwa.